Hlídání dětí ve Vaší domácnosti
Hlídání v rámci malého dětského kolektivu
Hlídání v pravidelném režimu i příležitostně
Hlídání ve dne i v noci
Hlídání nemocných dětí
Hlídání dětí v cizojazyčných rodinách

Doučování v rozsahu učiva ZŠ a školní příprava
Doprovod na mimoškolní aktivity (zájmové kroužky, kulturní akce a podobně)
Vyzvednutí ze školky, školy
Organizace oslav pro děti
Organizace akcí sportovních a k pobavení dětí
Doprovod pro dítě při Vaší služební cestě, dovolené a podobně
Zprostředkování výběrového řízení na vlastní pečovatelku

Postrádáte-li ve výčtu poskytovaných služeb konkrétní požadavek, popište jej prosím ve Vašem dotazu.
Jsme otevření všem Vašim podnětům.
Bez potíží Vám sjednáme například výuku cizího jazyka či hry na hudební nástroj. Máme také výborné profesionální zázemí pro výuku lyžování klasického i alpského.

V případě zájmu sjednáme osobní schůzku, při níž se dozvíte vše, co Vás zajímá. Každá služba pro Vás je podložena písemnou smlouvou, jejíž přílohou je osobní deník. V něm zpřístupňujete pečovatelce důležitá data (zdravotní pokyny, odlišné zvyklosti domácnosti a její uspořádání, odlišné postupy ve výchově, jiné údaje, které považujete za podstatné). I toto přispívá k zajištění bezpečí Vašeho dítka.
Protože řešíme svou osobní odpovědnost důsledně, máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, neboť připouštíme určité riziko vzniku škody.

Pečovatelka vždy ukončuje svůj pobyt u Vás vyplněním výkazu. K vykonané práci se můžete vyjádřit nejen Vy, ale pomocí dětských symbolů také Vaše dítko.
superteta.cz - hlídání dětí, profesionální přístup